Kariéra vo VaV

Administratívny/a pracovník/čka - NP Prax pre mladých v Prešove

Mladým ľuďom po ukončení vzdelávania umožňujeme získať odboré zručnosti a praktické skúsenosti v našom sídle v Prešove.

ORGANIZÁTOR KURZOV AUTOŠKOLY V PO

Autoškola VaV posilňuje svoj tím o pozíciu organizátora svojich kurzov.  

MASÉR/KA

Do nášho salónu krásy Savoy hľadáme maséra/ku. V prípade splnenia podmienok vzdelania, praxe a osobnostných predpokladov sa môžete stať lektorom akreditovaného kurzu Wellness pracovník - masérske služby.

LEKTORKA KURZU PEDIKÉR

Náš tím rozširujeme aj o lektorku pedikérok. 

LEKTORKA KURZU VIZÁŽISTA

Hľadáme kreatívnu lektorku vizážistiky.

LEKTOR/KA kurzu KADERNÍK

Dopĺňame lektorov do kaderníckeho kurzu, vzdelávanie prebieha v Salóne krásy Savoy.  

LEKTOR/KA školenia HYGIENICKÉ MINIMUM

Úlohou lektora/ky je pripraviť účastníkov vzdelávania na skúšky z overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

LEKTOR/KA KURZU KUCHÁR

Ponúkame možnosť pridať sa k lektorskému tímu našej spoločnosti, tentokrát hľadáme lektora kurzu Kuchár.  

MURÁR

Hľadáme samostatného murára do nášho sídla v Prešove. 

LEKTOR/KA ADR školení pre vodičov a bezpečnostných poradcov

Školenie v oblasti ADR bude prebiehať v online forme.

LEKTOR/KA KURZU CUKRÁR

Hľadáme lektora pre teoretickú časť kurzu v online forme.

TECHNIK ÚDRŽBY A SPRÁVY BUDOVY

Do sídla spoločnosti v Prešove prijmeme manuálne zručného údržbára.

LEKTOR/KA KURZU TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Lektor prevedie kurzom ľudí, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti potrebné pre uplatnenie hlavne v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej a v miestnej alebo diaľkovej doprave.

LEKTOR/KA KURZU AUTOOPRAVÁR - MECHANIK

Hľadáme lektora pre kurz, ktorý je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti autoopravárenských služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

LEKTORKA KURZU MANIKÉR

Náš lektorský tím v kurzoch krásy rozširujeme o lektorku manikérok.

ŠKOLITEĽ/KA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ELEKTROTECHNIKOV

Prijmeme školiteľa odbornej a aktualizačnej prípravy elektrotechnikov §21, §22, §23, §24.

LEKTOR/KA KURZU PRVEJ POMOCI

VaV Akademy hľadá lektorov/ky kurzov prvej pomoci, ktorí ich budú realizovať priamo u objednávateľa. 

LEKTOR/KA KURZU ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Do nášho tímu prijmeme lektora/ku akreditovaného kurzu Elektrotechnické minimum. Kurz bude prebiehať dištančnou a prezenčnou formou podľa vopred schváleného učebného plánu.

INŠTRUKTOR AUTOŠKOLY VaV - skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, T - Prešov, Košice, Sabinov, Michalovce, Trebišov

Autoškola VaV príjme do svojho kolektívu nových kolegov - inštruktorov na všetky skupiny vodičského oprávnenia pre mestá Prešov, Košice, Sabinov, Michalovce, Trebišov.

Ak máš chuť pracovať v priateľskom a profesionálnom kolektíve, rád jazdíš, si trpezlivý, máš príjemné vystupovanie, tak hľadáme práve teba. Staň sa VaV inštruktorom.