Kariéra vo VaV

Lektor/-ka kurzov krásy - Wellness pracovník – masérske služby

Zaraďte sa do lektorského tímu kreatívnych kvalifikovaných odborníkov s lektorskými skúsenosťami, pripravenými na vedenie kurzov s vysokou dávkou praktického prínosu pre budúcich masérov. Odovzdávajte svoje skúsenosti na vysokej úrovni aj ostatným.

Lektor/ka kurzu prvej pomoci

Personálna a vzdelávacia spoločnosť ponúka pozíciu LEKTORA KURZOV PRVEJ POMOCI v meste PREŠOV.

Lektor kurzov opatrovania detí

Vzdelávacia spoločnosť VaV Akademy ponúka pozície pre lektorov v rámci opatrovateľských kurzov po celom Slovensku

- priebežne dopĺňame lektorov do miest v rámci celého Slovenska, v prípade záujmu o lektorovanie opatrovateľských kurzov uveďte mesto v ktorom by ste mali záujem lektorovať

Lektor/ka kurzu PÁNSKY KADERNÍK/ HOLIČ

Vzdelávacia spoločnosť  VaV príjme do svojho tímu nového lektora/ku  pre akreditované vzdelávanie v odbore PÁNSKY KADERNÍK/HOLIČ.

- priebežne dopĺňame lektorov do miest v rámci celého Slovenska, v prípade záujmu o lektorovanie kurzu PÁNSKY KADERNÍK/HOLIČ uveďte mesto v ktorom by ste mali záujem lektorovať.

Lektor/ka v odbore KRAJČÍR

Vzdelávacia spoločnosť  VaV príjme do svojho tímu nového lektora/ku  pre akreditované vzdelávanie v odbore KRAJČÍR

Lektor IT kurzov – programovanie, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, grafika, tvorba web stránok

Hľadáme lektora/školiteľa k spolupráci v rámci rôznych oblastí IT kurzov – balík Microsoft Office, SQL, grafické kurzy, tvorba webových stránok (HTML, CSS, JavaSkript, CMS Joomla/Wordpress), AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, prípadne iné kurzy. Ak ste odborníkom v niektorej z daných oblastí a máte skúsenosti s lektorovaním, zašlite nám svoj životopis spolu so zoznamom kurzov, ktoré dokážete zastrešiť. 

Lektor/-ka kurzov krásy - Kaderník, Vizážista, Kozmetik, Manikér, Pedikér

Zaraďte sa do lektorského tímu kreatívnych kvalifikovaných odborníkov s lektorskými skúsenosťami, pripravenými na vedenie kurzov s vysokou dávkou praktického prínosu pre budúcich kozmetikov a vizážistov, kaderníkov ale aj manikérov a pedikérov. Odovzdávajte svoje skúsenosti na vysokej úrovni aj ostatným.

Účtovník/čka

Vzdelávacia spoločnosť ponúka pracovné miesto ÚČTOVNÍKA/ÚČTOVNÍČKY.

Lektor/ka cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, ...)

Zaraďte sa do tímu profesionálnych lektorov Jazykovej školy VaV! Ak máte chuť odovzdávať svoje vedomosti a vzdelávať iných, radi Vás privítame medzi nami.

Inštruktor autoškoly

Autoškola VaV príjme do svojho kolektívu nových kolegov - inštruktorov na akúkoľvek skupinu/ny vodičského oprávnenia (AM,A1,A2,A,B,BE,C,CE,D) pre mestá Prešov, Košice, Sabinov, Michalovce Trebišov. Ak máš chuť pracovať v priateľskom a profesionálnom kolektíve, rád jazdíš, si trpezlivý, máš príjemné vystupovanie, tak hľadáme práve teba.Staň sa VaV inštruktorom.  Možnosť pracovať ako inštruktor na plný úväzok alebo popri svojom zamestnaní (privyrobiť si vo svojom voľnom čase).

 

Druh: živnosť alebo s. r. o.

 

Náplň: prevažne praktické vyučovanie vo vedení motorového vozidla, možnosť viesť aj teoretickú časť výučby a trenažér zúčastňovanie sa na záverečných skúškach, vedenie dokumentácie a evidencie súvisiacej s výučbou, starostlivosť o zverené motorové vozidlo a pomôcky

 

Grafik

Personálna a vzdelávacia spoločnosť ponúka pracovné miesto GRAFIKA.

Lektor kurzov na obsluhu motorových vozíkov

Vzdelávacia spoločnosť ponúka miesto lektora kurzov na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu motorových vozíkov.

Lektor/ka opatrovateľských kurzov

Personálna a vzdelávacia spoločnosť ponúka pozíciu LEKTORA OPATROVATEĽSKÝCH KURZOV v meste PREŠOV.

Údržbár / zásobovač

Správa a údržba budovy a jej priestorov nachádzajúcich sa v centre mesta Prešov, ako aj priestorov pobočiek spoločnosti v mestách Košice a Sabinov.

Lektor v oblasti jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva a personalistiky

Personálna a vzdelávacia spoločnosť ponúka miesto lektora kurzov jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva a personalistiky v rámci celého Slovenska.

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoj ľud. zdrojov Prešov a Michalovce

• Evidencia prihlášok záujemcov, kontaktovanie prihlásených záujemcov a informovanie záujemcov o podmienkach pri poskytovaní našich služieb a produktov,
• Riadenie aktivít a činností súvisiacich s prípravou, otvorením, priebehom a ukončením vzdelávacích kurzov a ďalších aktivít,
• Komunikácia so zriaďovateľmi, prevádzkovateľmi, prenajímateľmi zariadení alebo priestorov pre vykonávanie praktickej alebo teoretickej časti procesu vzdelávania,
• Evidencia a kontrola zaplatených financií, vybavovanie reklamácií, vrátenia záloh a zúčtovacích platieb a vydaných materiálov,
• Spracovanie dotazníkov a vyhotovenie štatistík,
• Vedenie administratívnej a inej agendy spojenej z organizovanými aktivitami,
• Príprava na uzatváranie zmlúv s partnermi a lektormi,
• Aktívne vyhľadávanie nových klientov, navrhovanie zlepšení pracovných, marketingových a obchodných procesov na svojom oddelení,
• Príprava a zasielanie materiálov a pomôcok pre rôzne aktivity našich spoločností,
• Evidencia a kontrola odučených hodín lektorov a žiadostí o preplatenie cestovných, poštovných a iných nákladov lektorom a partnerom,
• Ďalšie pracovné úlohy podľa pokynov zamestnávateľa.

Upratovačka