1

Postup pri vybavovaní

1. Bezplatná kalkulácia

kalkulacka
  • ešte pred tým, ako sa rozhodnete, či využijete služby spoločnosti VaV ponúkame Vám možnosť bezplatnej kalkulácie ktorou zistíme, na akú čiastku máte nárok
  • kalkuláciu Vám poskytneme osobne, telefonicky, e-mailom alebo cez Skype
  • ak pre Vás bude výsledná suma zaujímavá, môžete u nás požiadať o vrátenie daní

2. Vyplnenie Vašej žiadosti o vrátenie daní

papierpero

Vašu žiadosť o vrátenie daní môžete podať nasledovnými spôsobmi:

3. Spracovanie Vašich materiálov a odoslanie na daňový úrad

Bezodkladne po získaní Vašich podkladov a podpísaných formulárov spracujeme daňové priznanie a požiadame daňový úrad príslušnej krajiny o vrátenie Vášho daňového preplatku.

4. Prevod refundácie od daňového úradu na Váš bankový účet

peniaze
  • preplatok Vašej dane zašle daňový úrad na účet našej partnerskej účtovníckej agentúry, ktorá ich následne zašle na účet, ktorý si určíte Vy
  • bez ohľadu na to, v akej krajine ste pracovali a v akej mene ste zarábali Vám bude refundácia vyplatená priamo na Váš účet vo Vašej mene
  • celý proces (od doby, kedy nám dodáte všetky potrebné materiály až po vyplatenie refundácie na Váš účet) môže trvať 2 - 4 mesiace, niekedy však aj dlhšie, 6 - 9 mesiacov

Doba dĺžky trvania závisí to od:

a) promptnosti príslušného daňového úradu,

b) toho, či nám poskytnete všetky dokumenty potrebné pre vybavenie vrátenia daní; ak Vám napríklad chýba doklad P45 od predchádzajúceho anglického zamestnávateľa, budeme si musieť tento doklad vyžiadať vo Vašom mene - preto je v takomto prípade potrebné, aby ste počítali s určitou dobou kým nám zamestnávateľ tento doklad poskytne,

c) presnosti Vami dodaných materiálov: v prípade, že nepresne uvediete niektoré adresy, dátumy, alebo iné okolnosti, ktoré majú vplyv na celkové daňové priznanie, urobíte chybu alebo zabudnete na niektorú okolnosť – môže to pri spätnom overovaní zdržať celkový proces vybavovania.