1

Vrátenie daní - cenník

Spoločnosť VaV zaručuje najrýchlejšiu a maximálnu možnú legálnu daňovú refundáciu - vrátenie daní. Jednoducho, výhodne - pre Vás!

  • prvotnú kalkuláciu daňovej refundácie máte bezplatne (osobne, online, telefonicky alebo cez Skype) a nevzniká Vám žiadna povinnosť využiť naše služby
  • po odoslaní Vašich dokumentov a podpísaných daňových formulároch, spracujeme Vašu refundáciu a prehodnotíme aké ďalšie služby budete potrebovať (ako napr. vyzískanie stratených dokumentov, či dočasné daňové číslo)
  • poplatok sa Vám vyúčtuje až keď dostaneme refundáciu z daňového úradu – takže neplatíte nič dopredu
  • všetky poplatky za služby vrátenia daní sú založené na percente zo získanej refundácie, pričom je stanovený aj minimálny poplatok
  • provízia za služby spojené s vrátením daní je od 8% zo sumy, ktorú Vám príslušný daňový úrad vráti

Navyše iba vo VaV garantujeme, že žiadne dane = žiadne poplatky , to znamená, že v prípade nepriznaného nároku na vrátenie dane, Vám nebudeme účtovať žiadny poplatok.

img

Austrália

Poplatok za vrátenie daní z Austrálie za príslušné zdaňovacie obdobie je pri refundáciách nižších ako AUD$1000 12.5% + manipulačný poplatok min. AUD 124 + manipulačný poplatok.

img

Rakúsko

Poplatok za vrátenie daní z Rakúska za príslušné zdaňovacie obdobie je 9% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 50£ + manipulačný poplatok.

img

Belgicko

Poplatok za vrátenie daní z Belgicka za príslušné zdaňovacie obdobie je 12.5% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 62.50 € + manipulačný poplatok.

img

Kanda

Poplatok za vrátenie daní z Kanady za príslušné zdaňovacie obdobie je 12.5% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 62.50 € + manipulačný poplatok.

Za žiadosti o vrátenie dani za roky pred rokom 2009 je poplatok vo výške 25% zo sumy schválenej daňovým úradom minimálny poplatok vo výške $125 + manip. poplatok.

img

Dánsko

Poplatok za vrátenie daní z Dánska za príslušné zdaňovacie obdobie je 12.5% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 62.50 € + manipulačný poplatok.

img

Nemecko

Poplatok za vrátenie daní z príjmov a príspevkov na dôchodok z Nemecka za príslušné zdaňovacie obdobie je 9% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 50 € + manipulačný poplatok.

img

Gibraltár

Poplatok za vrátenie daní z Gibraltáru za príslušné zdaňovacie obdobie je 16.5% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 60£ + manipulačný poplatok.

img

Guernsey

Poplatok za vrátenie daní z Guernsey za príslušné zdaňovacie obdobie je 16.5% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 60£ + manipulačný poplatok.

img

Holandsko

Poplatok za vrátenie daní z Holandska za príslušné zdaňovacie obdobie je 9% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 42 € + manipulačný poplatok.

img

Írsko

Poplatok za vrátenie daní z Írska za príslušné zdaňovacie obdobie je 10% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 40 € + manipulačný poplatok.

img

Japonsko

Poplatok za vrátenie daní z príjmov a príspevkov na dôchodok z Japonska za príslušné zdaňovacie obdobie je 9% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 6454 JPY + manipulačný poplatok.

img

Luxembursko

Poplatok za vrátenie daní z Luxemburska za príslušné zdaňovacie obdobie je 12.5% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 62.50 € + manipulačný poplatok.

img

Nový Zéland

Poplatok za vrátenie daní z Nového Zélandu za príslušné zdaňovacie obdobie 12.5% + manipulačný poplatok zo sumy schválenej daňovým úradom, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške NZ$62 + manipulačný poplatok.

img

UK

Poplatok pre vrátenie daní z UK pre štandardných PAYE zamestnancov, CIS a námorníkov je 11% + manipulačný poplatok z obdŕžanej refundácie, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 50£ + manipulačný poplatok.
V závislosti od vybraného spôsobu obdŕžania refundácie, môže byť tiež účtovaný bankový poplatok.

Ak k vráteniu daní z UK budete potrebovať službu vyzískania chýbajúcich dokumentov, sa za každý dokument uplatňuje poplatok 20£ + manipulačný poplatok.

img

US

Poplatok pre vrátenie daní z USA za príslušné zdaňovacie obdobie je 10% + manipulačný poplatok z obdŕžanej refundácie, pričom máme stanovený minimálny poplatok vo výške 75 € + manipulačný poplatok. V závislosti od vybraného spôsobu obdŕžania refundácie, môže byť tiež účtovaný bankový poplatok.