1

Čo všetko by som potreboval (dokumenty, údaje) aby sa zistilo, či mám nárok na vrátenie daní z Anglicka?

Výška daňového preplatku závisí od výšky vašich príjmov a odvedených daní. Tieto informácie sú uvedené na formulári P45/P60. Ak ste pracovali počas daňového roka u viacerých zamestnávateľov, príjmy a výška daní sa spočítavajú.

komentárov: 0