1

Stačí mi k vráteniu daní zo zahraničia aj kópia daňových formulárov?

V niektorých krajinách ako napr. Belgicko, Nórsko akceptujú kópie daňových dokladov. Veľká Británia alebo Nemecko zase kópie neuznávajú a k žiadosti je potrebné doložiť originály. Kópia bude akceptovaná iba v prípade, že originálne formuláre ste už v minulosti daňovému úradu poskytli.

komentárov: 0