1

Môžem sa vrátiť pracovať do krajiny aj po obd r žaní daňovej refundácie?

Áno, môžete sa vrátiť a legálne v tejto krajine žiť a pracovať. Daňová refundácia za ukončené daňové obdobie na to nemá žiadny vplyv.

komentárov: 0