1

Je možné získať vrátenie daní na základe výplatnej pásky?

Áno, ale iba z Holandska. K vašej žiadosti o vrátenie daní z Holandska vám bude stačiť aj vaša posledná výplatná páska. Iné daňové úrady však výplatnú pásku ako oficiálny daňový doklad neakceptujú. Na základe poslednej výplatnej pásky vieme zistiť výšku Vášho daňového preplatku.

komentárov: 0