Lektor v oblasti jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva a personalistiky

Popis pracovnej pozície

Personálna a vzdelávacia spoločnosť ponúka miesto lektora kurzov jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva a personalistiky v rámci celého Slovenska.

Druh pracovného pomeru na dohodu (brigády), živnosť
Náplň práce

Organizujeme špecializované kurzy určené pre uchádzačov - začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom/so mzdami praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve/podvojnom účtovníctve/mzdovú a personálnu agendu, prípadne pre ľudí, ktorí si svoje vedomosti z oblasti jednoduchého účtovníctva/podvojného účtovníctva/miezd a personalistiky chcú aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť.

 

Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov:

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • naučiť sa spracovávať účtovnú dokumentáciu a účtovať v systéme jednoduchého účtovníctva,
 • nadobudnúť praktické zručnosti účtovania v jednoduchom účtovníctve (účtovná kniha, peňažný denník, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a iné),
 • ovládať základné daňové povinnosti, personálnu a mzdovú agendu,
 • samostatne vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov FO a vypočítať daňový základ.

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • účtovať v systéme podvojného účtovníctva,
 • viesť dokumentáciu účtovných prípadov, vystavovať účtovné doklady a súvisiace písomnosti,
 • ručne aj pomocou softvéru zaúčtovať účtovné zápisy a viesť denník a hlavnú knihu,
 • porozumieť princípom tvorby syntetickej a analytickej evidencie,
 • zostavovať účtovnú závierku a uzávierku, účtovné výkazy a daňové priznania,
 • správne archivovať účtovné doklady a písomnosti.

 

PERSONALISTIKA A MZDY

 • zorientovať sa v základoch pracovno-právnych vzťahov a mzdovej legislatívy,
 • spracovať podklady pre výpočet mzdy zamestnancom,
 • osvojiť si základy účtovania v mzdovom softvéri,
 • orientovať sa v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie, uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane a pod.,
 • zaúčtovať mzdy, odvody a daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • získať prehľad v registračných, oznamovacích povinností a komunikácie s príslušnými úradmi (Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a podobne).

 

Výučba prebieha v dennej alebo večerne forme v závislosti od záujmu uchádzačov.

 

Ponúkame možnosť práce popri zamestnaní (dohoda o pracovnej činnosti) alebo na živnosť.

Požiadavky

Požadované vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

 

Zameranie, odbor

 ekonomika, účtovníctvo

 

Administratívne a ekonomické znalosti

Jednoduché účtovníctvo- expert
Mzdové účtovníctvo - expert
Personalistika - expert
Podvojné účtovníctvo - expert

 

Počítačové znalosti - používateľ

 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • vzdelanie príslušné vybraným predmetom výučby
 • najmenej 2 roky praxe v oblasti jednoduchého, podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd
 • lektorská spôsobilosť - preukazuje sa dokladom o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu najmenej po dobu šiestich mesiacov
 • lektorské skúsenosti - musia byť preukázané v oblasti ďalšieho vzdelávania (vzdelávania dospelých v neformálnom systéme)
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť
 • schopnosť motivovať
Plat od 50€ / deň
Nástup ihneď
Miesto výkonu práce celé Slovensko
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štruktúrovaný ŽIVOTOPIS, FOTOGRAFIU a súhlas s ochranou osobných údajov na našu e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.

 

Uchádzač, ktorý má záujem sa zaradiť do zoznamu fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na lektorskej činnosti v oblasti účtovníctva aj pre iné mesto SR môže reagovať zaslaním spomínaných dokumentov s uvedením mesta, v ktorom má záujem vykonávať lektorskú činnosť.

 

K životopisu, fotografii a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ () spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú, po dobu 18 mesiacov.“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.