Projektový manažér

Popis pracovnej pozície

Personálna a vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Prešove ponúka pracovné miesto PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA.

Druh pracovného pomeru TPP
Náplň práce

- príprava a akreditácia vzdelávacích programov,
- štúdium materiálov pre vypracovanie vzdelávacích programov na akreditáciu,
- vypracovanie učebného plánu a osnov, komunikácia s lektormi a garantmi vzdelávacích programov pri príprave obsahovej náplne a učebného plánu konkrétneho vzdelávacieho programu.
- zabezpečenie požadovaných príloh,
- oslovovanie a výber nových lektorov do vzdelávacích programov,
- zmena vzdelávacích programov,
- získavanie informácií o situácii na trhu práce vzhľadom k potrebám trhu v oblasti vzdelávacích aktivít,
- rozbiehanie a nastavovanie nových vzdelávacích programov, ich cenotvorba,
- komunikácia s klientmi,
- organizačné zabezpečenie nových kurzov,
- príprava učební pred začatím kurzov,
- zabezpečovanie učebných materiálov pre kurzy,
- príprava informačných materiálov o vzdelávacích programoch pre potreby informovania verejnosti,
- predkladanie cenových ponúk k verejným zákazkám,
- hľadanie potencionálnych partnerov/ odberateľov v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít

Požiadavky

Požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca, andragogika, manažment

Administratívne a ekonomické znalosti

Strojopis - pokročilý

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti

- informačná gramotnosť
- organizovanie a plánovanie práce
- silná orientácia na výsledky
- vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti
- vedenie, komunikácia a motivácia tímu ľudí
- pružnosť v myslení a praktické myslenie
- kreativita
- analyzovanie a riešenie problémov, rozhodovanie
- kultivovaný slovný prejav

Platové podmienky: 

- 700 € + navýšenie po odpracovaní 3 mesiacov + variabilná zložka od 30 do 200 €

 

Plat 700€ + variabilná zložka (30-200€)
Nástup ihneď
Miesto výkonu práce Prešov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štruktúrovaný ŽIVOTOPIS  a súhlas so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.

Do predmetu správy prosíme uveďte: PROJEKTOVÝ MANAŽÉR 

K životopisu a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ (...) spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú, po dobu 18 mesiacov.“

Na výberové konanie budeme pozývať len uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.