Lektor kurzov na obsluhu motorových vozíkov

Popis pracovnej pozície

Vzdelávacia spoločnosť ponúka miesto lektora kurzov na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu motorových vozíkov.

Druh pracovného pomeru na dohodu (brigády), živnosť
Náplň práce

Organizujeme špecializované kurzy na získanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti uchádzačov o prácu alebo pracovníkov v skladoch, obchodných centrách, areáloch výrobných podnikov, kde je potrebná manipulácia s materiálom pomocou motorových vozíkov.

 

Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov:

  • teoretické vedomosti legislatívy týkajúcej sa BOZP, pravidiel bezpečnej prevádzky vybraných motorových vozidiel, oboznámenie sa s platnými STN, ISO a EN normami
  • osvojenie postupov poskytovania prvej predlekárskej pomoci
  • oboznámenie sa so súčasným stavom konštrukcie a s novými trendmi vo vývoji manipulačnej techniky
  • nadobudnutie základných zručností obsluhy motorového vozíka príslušnej triedy a druhu prostredníctvom praktického výcviku vo vedení motorového vozíka samostatne ako aj pri preprave a manipulácii s materiálom

 

Výučba prebieha v dennej alebo večernej forme v závislosti od záujmu uchádzačov.

 

Ponúkame možnosť práce popri zamestnaní (dohoda o pracovnej činnosti) alebo na živnosť.

Požiadavky

Požadované vzdelanie:

minimálne stredoškolské

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- uchádzač musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti s preukázateľnou odbornou praxou a lektorská spôsobilosť
- dobré prezentačné a komunikačné schopnosti
- zodpovednosť, precíznosť a flexibilita

 

PODMIENKY PRE LEKTORA/ŠKOLITEĽA:

a)odborná spôsobilosť príslušným osvedčením alebo preukazom, alebo iným dokladom - inštruktor motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka.
b)odborná prax najmenej 3 roky v predchádzajúcich 7 rokoch vydaná zamestnávateľom alebo odberateľom jeho služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb,
c)lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia

 

Plat od 50€ / deň
Nástup možný ihneď
Miesto výkonu práce Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štrukturovaný ŽIVOTOPIS, s FOTOGRAFIOU a súhlas s ochranou osobných údajov na  e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk

Do predmetu prosíme napíšte: LEKTOR KURZOV NA OBSLUHU MOTOROVÝCH VOZÍKOV + skratka mesta, v ktorom má záujem vykonávať lektorskú činnosť (napr. BA, BB, LM, ...).

K životopisu, fotografii a ďalšej Vami zaslanej dokumentácii prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ (...) spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú, po dobu 18 mesiacov.“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.