Inštruktor zvárania

Popis pracovnej pozície

Stante sa zárukou vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania! Hľadáme vysoko erudovaných odborníkov v oblasti zvárania s bohatými zváračskými skúsenosťami pre náš vzdelávací program zameraný na získanie kvalifikácie ZVÁRAČA.

Druh pracovného pomeru živnosť
Náplň práce

Cieľom vzdelávacieho programu ZVÁRAČ je poskytnúť vedomosti a praktické skúsenosti uchádzačom pri:

 • uplatňovaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane všeobecne a pri práci na zváracích zariadeniach,
 • používaní základnej odbornej terminológie pre strojárenstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,
 • vysvetlení elementárnych poznatkov z oblasti elektrotechniky,
 • rozdelení zariadení určených na zváranie, materiálov používaných pri zváraní a technológií zvárania,
 • orientácií v normách a technických predpisoch,
 • deformácií, napätí, chybách a skúškach zvarových spojov,
 • praktickej časti - príprava pracoviska na prevádzku a zváracích zariadení na obsluhu, zhotovovanie zvarnej vzorky pri dodržaní vybraného druhu zvaru, materiálu, technologického postupu a bezpečnostných predpisov v požadovanej kvalite, presnosti a časovej normy, zabezpečenie údržby zváracích zariadení po ukončení prevádzky.

 

Výučba prebieha v dennej alebo večerne forme v závislosti od záujmu uchádzačov.

Požiadavky

Vzdelanie

stredoškolské s maturitou

 

Odobr

strojárske

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • platná aspoň 1 skúška zvárača podľa STN EN 287-1 resp. STN EN ISO 9606
 • výhodou je platnosť certifikátov aj pre ostatné metódy zvárania
 • min. 2 roky preukázateľnej práce ako výkonný zvárač
 • platný certifikát zváračského inštrukotra
 • skúsenosti s praktickým výcvikom zváračov v základných kurzoch zvárania
Plat od 50€ - 100€
Nástup dohodou
Miesto výkonu práce Prešov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štruktúrovaný ŽIVOTOPIS s FOTOGRAFIOU a súhlas s ochranou osobných údajov na e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.

K životopisu, fotografii a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ (...) spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú, po dobu 18 mesiacov.“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.