Lektor/ka v odbore KRAJČÍR

Popis pracovnej pozície

Vzdelávacia spoločnosť  VaV príjme do svojho tímu nového lektora/ku  pre akreditované vzdelávanie v odbore KRAJČÍR

Druh pracovného pomeru živnosť,dohoda
Náplň práce

Zaraďte sa do lektorského tímu kreatívnych kvalifikovaných odborníkov s lektorskými skúsenosťami, pripravenými na vedenie kurzov s vysokou dávkou praktického prínosu pre budúcich krajčírov. Odovzdávajte svoje skúsenosti na vysokej úrovni aj ostatným.

Požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

Podmienky pre lektorskú a odbornú spôsobilosť:
= úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore + 2 roky praxe + preukázateľná lektorská spôsobilosť;
= výučný list v príslušnom odbore + 2 roky praxe + preukázateľná lektorská spôsobilosť alebo
= absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu v príslušnom odbore+stredné vzdelanie s maturitou + 5 rokov praxe + preukázateľná lektorská spôsobilosť.

Odborná spôsobilosť:
= doklad o dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe.

Lektorská spôsobilosť:
= doklad o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu najmenej po dobu šiestich mesiacov
Plat od 50€ / deň
Nástup dohodou
Miesto výkonu práce Prešov, Košice, celá SR
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štrukturovaný ŽIVOTOPIS s FOTOGRAFIOU a súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedenú e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.  


K životopisu a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:

Súhlasim s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom VaV Akademy uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.vavakademy.sk/kariera-vo-vav v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.


Na výberové konanie budeme pozývať len uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.