Lektor kurzov opatrovania detí

Popis pracovnej pozície

Vzdelávacia spoločnosť VaV Akademy ponúka pozície pre lektorov v rámci opatrovateľských kurzov po celom Slovensku

- priebežne dopĺňame lektorov do miest v rámci celého Slovenska, v prípade záujmu o lektorovanie opatrovateľských kurzov uveďte mesto v ktorom by ste mali záujem lektorovať

Druh pracovného pomeru živnosť, dohoda
Náplň práce

lektorská činnosť v súlade so vzdelávacím programom

Požiadavky

Podmienky pre lektora:

  1. Potvrdenie o odbornej praxi v danej oblasti najmenej 3 roky a potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe
  2. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 

Zameranie, odbor:

detská zdravotná sestra, pedagóg - špecializácia na predprimárne vzdelávanie, detský psychológ, právnik - rodinné  právo, zákon o sociálnych službách

 

Obsah kurzu:
- Starostlivosť o dieťa
- Základy zdravotníckych a hygienických požiadaviek súvisiacich so starostlivosťou o dieťa
- Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti 
- Praktické skúsenosti pri starostlivosti o dieťa

 

Osobné predpoklady a zručnosti:

  • príjemné vystupovanie
  • vynikajúce komunikačné schopnosti
  • kreatívny prístup
  • zodpovednosť 
  • loajalita
Plat od 50€ / deň
Nástup dohodou
Miesto výkonu práce Bratislava, Prešov, Košice, Celá SR
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štruktúrovaný ŽIVOTOPIS a súhlas so spracovaním osobných údajov na našu e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.

 

 Do predmetu správy prosím napíšte:

- Lektor kurzov opatrovania detí + mesto v  akom máte záujem pôsobiť

 

Uchádzač, ktorý má záujem sa zaradiť do zoznamu fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na lektorskej činnosti v oblasti účtovníctva aj pre iné mesto SR môže reagovať zaslaním spomínaných dokumentov s uvedením mesta, v ktorom má záujem vykonávať lektorskú činnosť.

 

K životopisu a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:

Súhlasim s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom VaV Akademy uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.vavakademy.sk/kariera-vo-vav v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.


Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.