ABSOLVENTSKÁ PRAX - IT JUNIOR vo VaV

Popis pracovnej pozície

Získaj prax a skúsenosti, ktoré ťa posunú v tvojej kariére!

Možnosť získania odborných zručností a praktických skúsenosti v rámci absolventskej praxe.

Staň sa naším kolegom/kolegyňou

Chyť sa šance a neváhaj nás kontaktovať.

Druh pracovného pomeru skrátený úväzok, AP
Náplň práce

·       práca s OS Windows / Windows Server
·       správa PC po hardvérovej a softvérovej stránke (inštalácia aktualizácií Windows, výmena zastaraného / poškodeného hardvéru, optimalizácia výkonu hardvéru)
·       údržba a konfigurácia sieťovej infraštruktúry (zdieľanie PC a tlačiarní v priestoroch firmy, vzdialené pripojenie VPN, routing, switching)

Požiadavky

- máš menej ako 26 rokov,

- si absolventom SŠ alebo VŠ menej ako 2 roky

- si vedený na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej 1 mesiac.

- pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie si nemal pravidelne platené zamestnanie /zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov/

- musíte uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe

  

Plat 136,63 € paušálny príspevok poskytovaný Úradom práce, + bonusy
Nástup ihneď
Miesto výkonu práce Prešov
Ďalšie informácie

- práca s OS Windows / Windows Server
- správa PC po hardvérovej a softvérovej stránke (inštalácia aktualizácií Windows, výmena zastaraného / poškodeného hardvéru, optimalizácia výkonu hardvéru)
- údržba a konfigurácia sieťovej infraštruktúry (zdieľanie PC a tlačiarní v priestoroch firmy, vzdialené pripojenie VPN, routing, switching)

Čo je výhodou:
- skúsenosť s Active Directory Domain (pripojenie PC do firemnej domény)
- základné znalosti s Microsoft SQL Server (údržba a zálohovanie firemných databáz)

 

V prípade záujmu nám zašlite štrukturovaný ŽIVOTOPIS a FOTOGRAFIU na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Do predmetu správy prosíme uveďte:
- pre mesto Prešov: IT JUNIOR

K životopisu, fotografii a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:
„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ () spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú, po dobu 18 mesiacov.“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.