Lektor/-ka kurzov krásy - Wellness pracovník – masérske služby

Popis pracovnej pozície

Zaraďte sa do lektorského tímu kreatívnych kvalifikovaných odborníkov s lektorskými skúsenosťami, pripravenými na vedenie kurzov s vysokou dávkou praktického prínosu pre budúcich masérov. Odovzdávajte svoje skúsenosti na vysokej úrovni aj ostatným.

Druh pracovného pomeru na dohodu, živnosť
Náplň práce
  • lektorská činnosť v súlade s akreditovaným vzdelávacím programom - Wellness pracovník – masérske služby
Požiadavky

Podmienky pre lektorskú a odbornú spôsobilosť:

  1. úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore + 2 roky praxe + lektorské minimum/preukázateľná lektorská spôsobilosť alebo
  2. výučný list v príslušnom odbore + 4 roky praxe + lektorské minimum/preukázateľná lektorská spôsobilosť alebo
  3. absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu v príslušnom odbore + 5 rokov praxe + lektorské minimum/preukázateľná lektorská spôsobilosť

Zameranie, odbor:

 Wellness pracovník masérske služby

Odborná spôsobilosť:

doklad o dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe

 

Lektorská spôsobilosť:

doklad o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu najmenej po dobu šiestich mesiacov

 

Osobné predpoklady a zručnosti:

  • príjemné vystupovanie
  • vynikajúce komunikačné schopnosti
  • kreatívny prístup
  • znalosť trendov, neustále vzdelávanie sa
  • precízna práca
Plat od 50€ / deň
Nástup ihneď
Miesto výkonu práce Košice, Prešov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štruktúrovaný ŽIVOTOPIS s FOTOGRAFIOU a súhlas so spracovaním osobných údajov na našu e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.

 

 Do predmetu správy prosím napíšte:

- pre mesto Košice: LEKTOR MASÉR - KE

- pre mesto Prešov: LEKTOR MASÉR - PO

 

Uchádzač, ktorý má záujem sa zaradiť do zoznamu fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na lektorskej činnosti v oblasti účtovníctva aj pre iné mesto SR môže reagovať zaslaním spomínaných dokumentov s uvedením mesta, v ktorom má záujem vykonávať lektorskú činnosť.

 

K životopisu a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:
„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ () spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú, po dobu 18 mesiacov.“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.