LEKTOR/KA KURZU ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Popis pracovnej pozície

Do nášho tímu prijmeme lektora/ku akreditovaného kurzu Elektrotechnické minimum. Kurz bude prebiehať dištančnou a prezenčnou formou podľa vopred schváleného učebného plánu.

Druh pracovného pomeru dohoda o vykonaní práce alebo pri živnostníkoch zmluva o spolupráci
Náplň práce

Úlohou lektora/ky je pripraviť účastníkov vzdelávania po teoretickej a praktickej stránke, aby:

- si osvojili základné elektrotechnické pojmy,

- vedeli osadzovať elektronické prvky a pripájanie slaboprúdových modulov,

- ovládali prácu na rozvodoch elektrickej energie nízkeho napätia, montáž, údržbu, opravy a pripájanie elektrických spotrebičov,

- vedeli prakticky používať meracie prístroje a namerané hodnoty vyhodnotiť a použiť,

- vedeli popísať funkciu elektrických strojov a prístrojov nízkeho napätia,

- vedeli čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody, materiály používané v elektrotechnike,

- poznali účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus a poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Požiadavky
Požadované vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie 
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore elektrotechnika a príbuzné odbory

 

Dĺžka praxe: aspoň 2 roky

 
Zručnosti, schopnosti:
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
technická gramotnosť
 
Ďalšie požiadavky:

Podmienky pre odbornú a lektorskú a spôsobilosť:
Odborná spôsobilosť:
doklad o dosiahnutom vzdelaní a dĺžka odbornej praxe:
- vysokoškolské vzdelanie + 2 roky odb. praxe
- úplné stredné vzdelanie + 5 rokov odb. praxe

Lektorská spôsobilosť:
doklad o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti po dobu minimálne šiestich mesiacov.

Plat 8 - 15 € (45 min vyučovacia hodina)
Nástup ihneď
Miesto výkonu práce Prešov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štrukturovaný ŽIVOTOPIS s fotografiou na e-mailovú adresu vyberove@vav.sk.

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Klimovič Bojkasová, 0948 956 787


Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.