1

Vrátenie daní z Austrálie

  • väčšina Slovákov pracuje v Austrálii ako príležitostná pracovná sila (casual) alebo na polovičný pracovný úväzok (part-time), z týchto dôvodov má Váš zamestnávateľ zo zákonu povinnosť platiť za Vás dane Taxačnému úradu

  • ak chcete preveriť, či Vám Váš zamestnávateľ sťahuje správnu čiastku dane, stačí ak si zaobstaráte z pošty tabuľku PAYG v ktorej nájdete výšku dane podľa výšky príjmu

  • zamestnávateľ má zo zákona (do 15. júla daného roku) doručiť svojmu zamestanancovi Group Certificate - dokument, v ktorom zamestnávateľ uvádza, pre taxačné účely a aj Vaše, všetky informácie ohľadom Vášho príjmu za celý rok a výšky dane, ktorú za Vás v priebehu roka odviedol

  • ak ste už obdržali Group Certificate od svojho zamestnávateľa a aj v prípade, že Váš príjem za daňový rok je 0 AUD, musíte podať daňové priznanie za tento rok

  • výška dane sa zvyšuje spolu s Vašim príjmom a závisí aj od toho, či ste rezidentom pre taxačné účely alebo nie

  • tzv. taxačný status môže byť dvojaký:

1. rezident pre taxačné účely (resident for taxation purposes) – väčšinou pridelený v rámci Tax File Number (Vaše číslo podľa ktorého ste evidovaný na taxačnom úrade). Ide o osobu, ktorá je v Austrálii dlhšie ako 6 mesiacov. Ak však niekto prišiel študovať do Austrálie na 6 mesiacov nie je tento študent residentom pre taxačné účely, ale môže zmeniť svoj status ak si predĺži svoje štúdium na viac ako 6 mesiacov. Tax je približne 15 % , závisí to však od príjmu. Prvých 6000 AUD je nezdaniteľných.

2. nie-rezident pre taxačné účely (non-residnet for taxation purposes) – osoba, ktorá je v Austrálii kratšiu dobu ako 6 mesiacov, z tohto dôvodu je daň vyššia a pohybuje sa okolo 29 % z celého príjmu.

 

Základné informácie k žiadosti:

  • k žiadosti je potrebné doložiť originál dokumentu PAYG Payment Summary alebo výplatné pásky od každého zamestnávateľa za daňový rok

  • dĺžka vybavenia žiadosti je 2 mesiace pokiaľ sú k dispozícii všetky potrebné dokumenty a informácie. Pokiaľ je potrebné informácie a dokumenty dožiadať, samozrejme sa dĺžka vybavenia predlžuje

  • Poplatok je vo výške 12,5 % + manipulačný poplatok, minimálny poplatok vo výške 124 AUD + manipulačný poplatok.

komentárov: 0