1

Vrátenie daní z USA

 • daňový systém v USA vyžaduje, aby všetci, ktorí majú v USA príjem, odvádzali zálohy na daň

 • všetci, ktorí v USA pracujú majú povinnosť podať daňové priznanie - pokiaľ tak neurobíte, môžete mať problémy so získaním víz v budúcnosti, priznanie je treba podať do 15. apríla nasledujúceho roka

 • dané osoby môžu po skončení daňového roku požiadať o vrátenie preplatku dane

 • daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra

 • o vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 3 roky spätne. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

  Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:

 • federálna daň (Federal Income Tax) – spoločná pre všetky členské štáty, činí asi 10-15 %

 • štátna daň (State Income Tax) – osem štátov túto daň nevyberá, v ostatných je vyberaná daň medzi 5-8%

 • lokálna daň (Local Tax) – 0-3 % v závislosti na lokalite, nie vždy navrátiteľná

 • zdravotné a sociálne poistenie (Social and Medical Tax) – zamestnávatelia by Vám ju nemali strhávať, ale z dôvodu nevedomosti sa to môže stať

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v USA len časť daňového roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 800 USD !!!

 

Skúste si vypočítať približnú výšku možných vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z USA?

- navštívte webové stránky www.VratenieDani.sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách

- keď Vám zamestnávateľ vydá tzv. final paycheck, požiadajte ho o zaslanie formulára W2

- daný formulár je zamestnávateľ povinný odoslať najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku na Vašu trvalú adresu (možno tiež požiadať písomne o najrýchlejšie zaslanie)

- ponechajte si doma kópie nasledujúcich dokumentov:

 1. kópiu DS-2019 (skôr IAP66) – platí iba pre účastníkov kultúrnych výmenných programov

 2. kópiu I-94 (získate ju od úradníka na Imigračnom úrade

 3. kópiu pasu s osobnými údajmi

 4. kópiu J-1 víz alebo iných víz

 5. kópiu pracovného povolenia alebo petition - pre účastníkov iných pracovných programov

Počas Vášho pobytu v USA je potrebné:

- najskôr požiadať o Social Security Number (SSN). Do žiadosti vyplňte adresu, kam Vám má byť karta s číslom poslaná (adresa zamestnávateľa, príp. garanta programu)
- vyplniť u zamestnávateľa formulár W-4 (pokiaľ pracujete u viacerých zamestnávateľov, vyplníte u každého z nich) a do formulára uviesť adresu svojho trvalého bydliska
- so zamestnávateľom si overiť Vaše SSN a Vašu trvalú adresu
- overiť trvalú adresu zamestnávateľa a akúkoľvek inú adresu, na ktorej sa zamestnávateľ vyskytuje (vrátane kontaktnej osoby, telefónu, home page atď.)
- uchovať výplatné pásky, tzv. „payslip“ (najdôležitejšia je posledná)
- požiadať zamestnávateľa o čo najrýchlejšie poslanie formuláru W-2- urobiť si kópiu Vašej karty I-94

Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že " Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

 

Základné informácie k žiadosti:

 • k žiadosti stačí doložiť kópie dokumentov W2 alebo poslednú výplatnú pásku od každého zamestnávateľa za daňový rok

 • dĺžka vybavenia žiadosti je 10 - 14 týždňov ak sú k dispozícii všetky dokumenty a informácie - pokiaľ je potrebné informácie a dokumenty dožiadať dĺžka vybavenia sa predlžuje

 • poplatok je vo výške 10% + manipulačný poplatok, minimálny poplatok vo výške 75 € + manipulačný poplatok

komentárov: 0