1

Zamestnanie v SR? Využite RE-PAS

Všetci evidovaní na Úrade práce majú možnosť absolvovať re-kvalifikačný kurz podľa vlastného výberu úplne zadarmo a zvýšiť svoju šancu zamestnať sa.

 

Hľadáte si vhodné zamestnanie? Rekvalifikujte sa alebo získajte kvalifikáciu v novom odbore a to úplne zadarmo. Stačí požiadať na svojom Úrade práce o RE-PAS, vybrať si kurz podľa vlastných požiadaviek a vyplniť príslušné tlačivá (žiadosť) min. 2 týždne pred plánovaným začiatkom kurzu.

 

Prečo túto možnosť využiť?

 • Máte jedinečnú príležitosť získať či rozšíriť si kvalifikáciu alebo sa rekvalifikovať - zmeniť svoje profesijné zameranie.
 • Rekvalifikačný kurz si vyberáte podľa vlastných požiadaviek.
 • ÚPSVaR kurzy preplácajú v plnej výške - nemusíte teda zaplatiť ani cent.

 

Aký je postup?

 

 • Vyberiete si konkrétny kurz podľa vlastného uváženia z ponuky poskytovateľa vzdelávacích kurzov.
 • Na svojom ÚPSVaR podáte požiadavku na rekvalifikáciu (min. 2 týždne pred začiatkom kurzu):

   

  1. Vyplníte Požiadavku uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu a Čestné vyhlásenie.

  2. Na Vašu žiadosť vyplní poskytovateľ rekvalifikácie (kurzu) Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.

  3. Na Vašu žiadosť vyplní Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru potenciálny zamestnávateľ v prípade, že ste dostali prísľub na prijatie do pracovného pomeru.

   

 • Po vyplnení tlačív ÚPSVaR Vašu požiadavku o rekvalifikáciu zhodnotí a na základe účelnosti Vašej požiadavky vydá rozhodnutie. Ak Vašu požiadavku schváli, vydá Vám dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu - tzv. REPAS.

 

Užitočné rady

 • Ak sa rozhodnete re-kvalifikovať urobte tak čím skôr, možnosť získať REPAS je totiž časovo obmedzená.
 • Dajte si pozor na doručenie všetkých dokladov na ÚPSVaR v stanovenom termíne (počas re-kvalifikačného kurzu sa nesmie stať, že Vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie)
 • Vyberte si kvalitný akreditovaný kurz a oslovte osvedčeného poskytovateľa vzdelávania. Viac informácií o možnosti preplatení kurzov nájdete aj na www.vavakademy.sk - osvedčeného poskytovateľa akreditovaných rekvalifikačných kurzov (v prípade potreby a ďalších informácií môžete kontaktovať RE-PAS linku 0948 99 66 39).

 

Potrebné dokumenty